Huvud » grunderna
Varför människor tror på konspirationsteorier
Varför människor tror på konspirationsteorier

De senaste åren har det ökat ett intresse för varför människor tror på konspirationsteorier. Nya kontroversiella exempel på sådana teorier inkluderar tron ​​på att terroristattacker och massförskjutningar var iscensatt av den amerikanska regeringen. Andra exempel inkluderar tron ​​att läkemedelsindustrin avsiktligt sprider sjukdomar eller att vacciner orsakar sjukdom snarare än att förhindra dem. Även om det kan ver

Läs Mer»Reaktiva anslutningsstörningar Orsaker och behandling
Reaktiva anslutningsstörningar Orsaker och behandling

Spädbarn binder till vuxna som ger dem en konsekvent, kärleksfull omsorg. De känner igen de vuxna som skyddar dem och lugnar dem när de känner sig stressade. I de flesta fall utvecklar de hälsosamma anknytningar till sina primära vårdgivare, som deras föräldrar, daghem eller en morförälder som är mycket engagerad. Men ibland

Läs Mer»Egenskaperna för mental hälsa
Egenskaperna för mental hälsa

Det har alltid varit lättare att definiera psykiska sjukdomar än att definiera mental hälsa. I USA har American Psychiatric Association traditionellt varit organisationen för att definiera psykiska störningar (från början redan 1917 när det var känt som Association of Medical Superintendents of American Institutions of the Insane). På sena

Läs Mer»Hur man blir en informerad konsument av psykologiforskning
Hur man blir en informerad konsument av psykologiforskning

Oavsett om du inser det eller inte, har du antagligen varit en konsument av psykologforskning vid någon tidpunkt. Nästan varje dag sänds nya rapporter om resultaten från de senaste psykologstudierna på tv, skrivs ut i tidningar, delas på sociala medier eller sensationaliseras på talkshows. Hämta bara alla populära tidskrifter för att se valfritt antal artiklar om självhjälp som syntetiserar aktuell psykologiforskning. Hur kan du

Läs Mer»Hur placeboeffekten fungerar i psykologi
Hur placeboeffekten fungerar i psykologi

Sinnet kan ha ett starkt inflytande på kroppen, och i vissa fall kan till och med hjälpa kroppen att läka. Sinnet kan till och med lura dig att tro att en falsk behandling har verkliga terapeutiska resultat, ett fenomen som kallas placeboeffekten. I vissa fall kan dessa placeboer påverka tillräckligt kraftigt för att härma effekterna av verkliga medicinska behandlingar. Men p

Läs Mer»Hur fungerar reduktionism i psykologi?
Hur fungerar reduktionism i psykologi?

Reduktionism är en teori inom psykologi som är inriktad på att minska komplexa fenomen till deras mest grundläggande delar. Det kontrasteras ofta med holism, som är fokuserad på att titta på saker och ting som helhet. Syftet med reduktionism är att förenkla psykologiska händelser och processer genom att titta på deras minsta element och därmed "reducera" något ganska komplex till det enklaste. Dessa två t

Läs Mer»Vad är Gestalt Psychology?
Vad är Gestalt Psychology?

Gestaltpsykologi är en tankeskola som tittar på det mänskliga sinnet och beteendet som helhet. När Gestalt-psykologin försöker förstå världen omkring oss föreslår vi att vi inte bara fokuserar på varje liten komponent. Istället tenderar våra sinnen att förstå objekt som en del av en större helhet och som delar av mer komplexa system. Denna psykologs

Läs Mer»En översikt över psykologi
En översikt över psykologi

Psykologi är ett brett fält som omfattar studiet av mänskligt tänkande, beteende, utveckling, personlighet, känslor, motivation och mer. Att få en rikare och djupare förståelse av psykologi kan hjälpa människor att få insikter i sina egna handlingar och att bättre förstå andra. Vad är psykologi "> Psykologi är studiet av sinnet och beteendet. Forskning inom

Läs Mer»8 grundläggande psykologifakta som du behöver veta
8 grundläggande psykologifakta som du behöver veta

Psykologi är en källa till fascination för många människor och med goda skäl. Genom att lära sig mer om grunderna för det mänskliga sinnet och beteendet kan människor få en större förståelse för sig själva och andra. Psykologer spelar också en viktig roll i sjukvården genom att hjälpa individer som upplever mentalhälsoproblem, utföra psykoterapi, undersöka olika behandlingsalternativ och lära patienter att hantera sina symptom effektivt. För vissa människor d

Läs Mer»Hur experimentell psykologi studerar beteende
Hur experimentell psykologi studerar beteende

Vilka faktorer påverkar människors beteenden och tankar "> Översikt Varför gör människor saker de gör? Vilka faktorer påverkar hur personlighet utvecklas? Och hur formar våra beteenden och erfarenheter vår karaktär? Detta är bara några av de frågor som psykologer utforskar och experimentella metoder gör det möjligt för forskare att skapa och empiriskt testa hypoteser. Genom att stude

Läs Mer»Hur tillämpad forskning används i psykologi
Hur tillämpad forskning används i psykologi

Tillämpad forskning avser vetenskaplig studie och forskning som syftar till att lösa praktiska problem. Denna typ av forskning spelar en viktig roll för att lösa vardagsproblem som ofta påverkar liv, arbete, hälsa och allmänt välbefinnande. Tillämpad forskning används för att hitta lösningar på vardagsproblem, bota sjukdomar och utveckla innovativ teknik. Det finns m

Läs Mer»American Psychological Association i USA
American Psychological Association i USA

American Psychological Association (APA) är den största professionella och vetenskapliga organisationen av psykologer i USA. APA är baserat i Washington, DC och har mer än 130 000 medlemmar. Medlemskapet i APA är inte begränsat till forskare eller kliniker; det inkluderar också lärare och psykologstudenter. Vad gö

Läs Mer»Översikt över psykologi för nybörjare
Översikt över psykologi för nybörjare

Psykologi är studiet av det mänskliga sinnet och beteendet. Medan utforskningar av dessa två ämnen går tillbaka tusentals år tillbaka, är den formella psykologvetenskapen faktiskt ganska ung. Under slutet av 1800-talet bildade Wilhelm Wundt det första experimentella laboratoriet som ägnades åt studiepsykologin och markerade officiellt början av psykologin som en disciplin separat från filosofi och fysiologi. Om du är n

Läs Mer»Vad händer med din kropp när du tänker?
Vad händer med din kropp när du tänker?

Vad händer med din kropp när du tänker? Du kanske tror att det är en enkel fråga att besvara: en tanke är bara ord i din hjärna som får dig att göra något, eller hur? I själva verket har denna fråga plågat forskare i årtionden och det exakta svaret är fortfarande något som är föremål för forskning. Av den anledningen

Läs Mer»Faktorer som leder till aggressivitet
Faktorer som leder till aggressivitet

I psykologi avser termen aggression en rad beteenden som kan resultera i både fysisk och psykologisk skada på dig själv, andra eller föremål i miljön. Denna typ av beteende handlar om att skada en annan person, fysiskt eller mentalt. Det kan vara ett tecken på en underliggande psykisk hälsoproblem, en substansanvändningsstörning eller en medicinsk störning. Former av

Läs Mer»Katarsis roll i psykologi
Katarsis roll i psykologi

En katarsis är en känslomässig frisättning. Enligt psykoanalytisk teori är denna känslomässiga frisättning kopplad till ett behov av att lindra medvetslös konflikter. Till exempel, att uppleva stress i en arbetsrelaterad situation kan orsaka frustration och spänning. I stället för att lufta ut dessa känslor på ett olämpligt sätt kan individen istället släppa dessa känslor på ett annat sätt, till exempel genom fysisk aktivitet eller en annan stressavlastande aktivitet. Betydelsen av katar

Läs Mer»Skinnerboxen eller Operant Conditioning Chamber
Skinnerboxen eller Operant Conditioning Chamber

En Skinner-låda, även känd som en operativ konditioneringskammare, är en sluten apparat som innehåller en bar eller nyckel som ett djur kan trycka på eller manipulera för att få mat eller vatten som en typ av förstärkning. Utvecklad av BF Skinner, denna ruta hade också en enhet som registrerade varje svar från djuret såväl som det unika förstärkningsschemat som djuret tilldelades. Skinner inspir

Läs Mer»Utformar en bra hypotes för vetenskaplig forskning
Utformar en bra hypotes för vetenskaplig forskning

En hypotes är ett tentativt uttalande om förhållandet mellan två eller flera variabler. Det är en specifik, testbar förutsägelse om vad du förväntar dig att hända i en studie. Till exempel kan en studie som är utformad för att titta på förhållandet mellan sömnberövande och testprestanda ha en hypotes som säger, "Denna studie är utformad för att bedöma hypotesen att sömnberövade människor kommer att prestera sämre i ett test än individer som inte sover berövade." Låt oss titta närma

Läs Mer»Typer av störningar i psykologi
Typer av störningar i psykologi

Interferens är en teori för att förklara hur och varför glömning inträffar i långsiktigt minne. Interferens är ett minnesfenomen där vissa minnen stör störningen av andra minnen. I huvudsak inträffar störningar när viss information gör det svårt att återkalla liknande material. Liknande minnen konkurrerar, vilket gör att vissa blir svårare att komma ihåg eller till och med glömma helt. På grund av detta k

Läs Mer»Betydelsen av motståndskraft
Betydelsen av motståndskraft

Motståndskraft är det som ger människor den psykologiska styrkan att hantera stress och svårigheter. Det är den mentala behållaren av styrka som människor kan anropa i tider av behov att genomföra dem utan att falla isär. Psykologer tror att motståndskraftiga individer är bättre i stånd att hantera sådan motgångar och återuppbygga sina liv efter en katastrof. Att hantera fö

grunderna